Konkurs „Akademia Menadżera MŚP” rozstrzygnięty

wpis w: Aktualności - pol | 0

Akademia realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu wyposażenie w odpowiednie kompetencje menadżerów oraz osób, które w przyszłości mają pełnić taką funkcję w firmie. Kompetencje te obejmują zarządzanie strategiczne, a także zarządzanie procesami, zmianą i zespołem. Umiejętności te są szczególnie istotne w czasie trwającej pandemii i innych sytuacji kryzysowych, gdy przed menadżerami stoi szereg wyzwań.

Głównym zadaniem wybranych w konkursie operatorów będzie pośrednictwo w doborze oferty szkoleniowej i doradczej, a także rozliczenie i zrefundowanie przedsiębiorcom do 80 proc. kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Wsparcie przeznaczone jest dla właścicieli firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ich pracowników pełniących funkcje menadżerskie oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Refundacji podlegają usługi mające na celu analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz (opartą na niej) analizę potrzeb kadry menadżerskiej, a także usługi rozwojowe, których potrzeba wynika z tych analiz.

Nabór w tegorocznej 2. edycji Akademii zakończył się 3 marca br. Rekomendowani przez PARP operatorzy:

  • ProcessTeam Sp. z o.o. – makroregion 1 (kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie),
  • Krajowa Izba Gospodarcza – makroregion 2 (mazowieckie, lubelskie),
  • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej – makroregion 3 (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie),
  • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – makroregion 4 (łódzkie, śląskie, opolskie),
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego – makroregion 5 (zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie).

Szkolenia dla firm będą pochodziły z bazy dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, której administratorem jest PARP. Usługi będą realizowane od lipca 2020 r. do czerwca 2022 r.

Budżet konkursu wynosi blisko 56 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach”.

Więcej informacji: link.

Źródło: PARP