Konferencja – „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” (11 grudnia 2018, ŁSSE)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do udziału w konferencji „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi. Celem konferencji jest prezentacja wniosków płynących z projektu standardy obsługi inwestora i dyskusja na temat dobrych praktyk samorządu w zakresie podniesienia jakości oferty inwestycyjnej gminy. W drugiej części programu przewidziane są warsztaty na temat zasad wspierania nowych inwestycji realizowanych w granicach administracyjnych jednostek samorządów terytorialnych.

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany przez siebie adres poczty elektronicznej – automatycznego zwrotnego maila potwierdzającego, że zgłoszenie zostało dokonane w sposób prawidłowy.
  • W przypadku nieotrzymania powyższej informacji, prosimy wypełnić formularz ponownie.
  • Liczba miejsc jest ograniczona.
  • NIST zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie konferencji, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem konferencji poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl

Formularz rejestracyjny:

www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja—standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie—11-grudnia-2018-r—-lodz,1351.html?mobile=1 

Źródło: www.nist.gov.pl

Załączniki