Konferencja „Postaw na Polską Markę!” w Łodzi (13.03.2019 r.)

 

W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pragniemy zaprosić na cykl bezpłatnych konferencji pn. „Postaw na Polską Markę!” związanych z projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Z bezpłatnych konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in. z jakich instrumentów wsparcia współfinansowanych ze środków UE mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, aby promować swoje produkty na zagranicznych rynkach.

Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W Łodzi konferencja odbędzie się w Instytucie Europejskim, ul. Piotrkowska 262/264.

Więcej o wydarzeniu i formularz zgłoszeniowy: Postaw na Polską Markę!