Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie (10 marca br., godz. 10:00)

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję otwierającą konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjność przedsiębiorstw a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji ministerstwo zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki i innych zainteresowanych.

Konferencja on-line odbędzie się 10 marca 2021 r. na stronie poir.gov.pl

Konsultacje potrwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r., a projekt dokumentu będzie dostępny od 10 marca 2021 r. na stronie internetowej pod adresem poir.gov.pl/2021-2027

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

 

Źródło: MFiPR