Konferencja „Nowe Międzynarodowe Szlaki Transportowe” (5 listopada 2019 r., Warszawa)

 

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich organizuje II edycję konferencji „Nowe Międzynarodowe Szlaki Transportowe”. Tytuł tegorocznej konferencji to:. „Polski „hub” na Kolejowym Jedwabnym Szlaku: szansa dla europejskiej branży TSL”, która będzie się 5 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach VII Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki „TransLogistica”.

Jest to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką, a także dla producentów i dystrybutorów korzystających z usług branży TSL.

 

Przewozy kolejowe Chiny-UE są dla polskiej branży TSL pierwszym wymiernym efektem chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku. Błyskawiczny wzrost rynku sprawił, że w ciągu niespełna 6 lat około 7% wymiany handlowej Chiny-UE – towary o wartości 50 mld dolarów – trafiło na polskie tory. W 2018 roku w ramach Kolejowego Jedwabnego Szlaku przejechało ok. 6300 składów kolejowych, z czego zdecydowana większość wjechała do Unii Europejskiej przez terytorium Polski. Polska pełni obecnie rolę głównej „bramy do Europy” dla kolejowego handlu Chiny-UE.

 

Potencjał zwiększania wolumenów lądowego transportu towarów między Europą i Azją zależeć będzie jednak od przepustowości polskiej infrastruktury, rozbudowy lokalnych centrów logistycznych i terminali intermodalnych, a także poszerzenia oferty dystrybucji towarów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. To będzie zaś wymagać spójnych działań europejskich korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw logistycznych aktywnych w Polsce i polskiej administracji państwowej. Ze względu na korzystne położenie geograficzne, dostępność wykwalifikowanych specjalistów, a także dynamiczny rozwój branży TSL, Polska ma szansę uzyskać pozycję jednego z głównych europejskich hubów logistycznych na Kolejowym Jedwabnym Szlaku. Odejście od roli państwa tranzytowego, na rzecz regionalnego „hubu”, otwiera przed Polską drogę do uzyskania znaczącego udział w przychodach z operacji logistycznych związanych z dystrybucją nowych potoków towarowych z Azji na terenie UE, szacowanych na prawie 1,5 mld dolarów rocznie.

 

Konferencja odbędzie się pierwszego dnia targów TransLogistica, 5 listopada 2019 r. w godzinach 10.30-16.15. Składać się będzie z trzech paneli dyskusyjnych, poświęconych odpowiednio potencjałowi polskich centrów logistycznych w obsłudze handlu Chiny-UE, nowych modelach biznesowych dla europejskich firm realizujących handel z Azją, a także działań polskiej administracji na rzecz rozwoju pozycji Polski jako logistycznego ‘hubu’ w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Konferencja poprzedzona zostanie krótką dyskusją z udziałem przedstawicieli ministerstw transportu Polski, Niemiec i Białorusi.

 

PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Kontakt:

Monika Sasiak

tel. +22 630 97 23

email: msasiak@kig.pl

Barłomiej Nersewicz

tel. +22 630 96 86

email: bnersewicz@kig.pl

 

 

Źródło: KIG