Konferencja „Inopharma 2020” (12 marca 2020 r., Moskwa)

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Moskwie zaprasza polskie podmioty gospodarcze sektora farmaceutycznego do wzięcia udziału w konferencji „Inopharma 2020”, która odbędzie się 12 marca 2020 r. w siedzibie World Trade Center w centrum Moskwy. Organizatorem wydarzenia jest firma „Business Capital”.

Tematem sesji plenarnej będzie: „Rozwój rosyjskich farmaceutyków – unikalny sposób czy współpraca międzynarodowa?„. Podczas konferencji zostanie omówiony rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego, obecny stan i osiągnięcia, a także projekt narodowej strategii „Pharma-2030”. Zostaną podjęte tematy związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie nuklearnej, rozwojem medycyny spersonalizowanej, poprawą polityki regulacyjnej w branży farmaceutycznej, przyspieszenia modernizacji bazy naukowej i produkcyjnej firm farmaceutycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: PAIH