Konferencja „Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm” (11 marca br., Warszawa)

 

„Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm” – konferencję pod takim tytułem Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego organizuje 11 marca 2020 r. W wydarzeniu wezmą również udział eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PAIH.

Konferencja odbędzie się w sali pod kopułą w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w godz. 11.00 – 14.30.

Do udziału w niej organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem ekspansji na rynek niemiecki. Szczególnie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają fuzje i przejęcia. W czasie konferencji przedstawione zostaną instrumenty wsparcia takich inwestycji, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej. A także praktyczne informacje dotyczące działalności na niemieckim rynku.

Więcej o wydarzeniu: Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm

 

Źródło: MPiT