Komunikat dotyczący projektu Polskie Mosty Technologiczne.

wpis w: Aktualności - pol | 0
Komunikat dotyczący projektu Polskie Mosty Technologiczne.

PMT Komunikat

Szanowni Państwo,

 

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pracujemy nad zmianami w regulaminie projektu Polskie Mosty Technologiczne oraz nad wydłużeniem etapu zagranicznego dla Grantobiorców, którym obecna sytuacja (związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) utrudnia realizację projektu. Poinformujemy Państwa o decyzji jak tylko otrzymamy informację zwrotną od Instytucji Zarządzającej. Ponadto wprowadziliśmy możliwość przeprowadzenia planowanych paneli obrony strategii ekspansji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O otwarciu kolejnych naborów oraz o organizacji seminarium informacyjnego będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji oraz pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Projektu Polskie Mosty Technologiczne

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT

Źródło: Polskie Mosty Technologiczne