Kompleks “Nowy Józefów – Srebrna – Konstantynów Łódzki”

wpis w: Tereny inwestycyjne | 0
Kod oferty
15/08/12
Miejscowość
Konstantynów Łódzki
Powiat
Pabianicki
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Nie
Powierzchnia
7 ha
Cena/czynsz
-
Typ
Teren inwestycyjny
Przeznaczenie
Sprzedaż
Infrastruktura
Elektryczność
Gaz
Woda
Kanalizacja

Dodatkowe dane:

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)[ha]: 6,57 ha (z mozliwością podziału) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m2]: 180 PLN / m2 – Podana cena może ulec zmianie Własciciel / właściciele: Łódzka Specjalna StrefaEkonomiczna S.A. Aktualny plan zagospodarowaniaprzestrzennego (T/N): T Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przemysł, usługi Klasyfikacja gruntów wraz zpowierzchnią [ha]: V Różnica poziomów terenu [m]: 1,0 – 1,5 m Obecne użytkowanie: Ugór Zanieczyszczenia wódpowierzchniowych i gruntowych(T/N): N Odpady znajdujące się na terenie(T/N): N Poziom wód podziemnych [m]: Różny w zależności od miejsca (maks. 1 m w okresie wiosennych roztopów) Ryzyko wystąpienia zalań lubobsunięć terenu (T/N): N Przeszkody podziemne (T/N): N Przeszkody występujące napowierzchni terenu (T/N): N Istniejące ograniczeniaekologiczne (T/N): Zakaz prowadzenia działalności, mogacej w znaczący sposóbwpływać na środowisko (wg Ustawy o Ochronie Środowiska)· Zakaz utrzymywania źródełemitujących uciążliwe zapachy· Obszary zielone nie mogązajmować mniej niż 20 %powierzchni nieruchomościBudynki i zabudowania na terenie(T/N): NProcent dopuszczalnej zabudowy: Maks. 80 % (konieczność zachowania zgodności ze szczegółowymi zastrzeżeniami wynikającymi z planu miejscowego).Ograniczenia wysokościbudynków [m]: 16 m (z wyłączeniem obiektów i instalacji niezbędnych ze względówtechnicznych)Strefa buforowa [m]: Linia zabudowy: 5-10 m od granicty działki. Po wybudowaniukanalizacji deszczowej – rów do likwidacji.Inne, jeśli występują: · Zakaz budowy ogrodzeń zezbrojonego betonu wzdłuż drógpublicznych· Zakaz stosowania winylowychpokryć dachowych· Zakaz stosowania toksycznychfarb na fasadach dużychbudynkówDroga dojazdowa do terenu(rodzaj drogi i jej szerokość): 1) Od ul. Maratońskiej –istniejącą asfaltową szer. 7m,2) Nową ulicą wewnętrzną –szer. 7m, w pasie obecnejulicy Langiewicza i Łąkowej (połączenie z ul. Łódzką) Autostrada / droga krajowa [km]: Autostrada A-2 – 20 kmDroga krajowa – 5 kmPlanowana droga ekspresowa S-14– 1,5 km Kolej [km]: 5[km]Bocznica kolejowa [km]: 5[km]Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Łódź – 3 kmElektryczność na terenie (T/N): YNapięcie [m]: 15 kVDostępna moc [MW]:5 MWGaz na terenie (T/N): T Wartość kaloryczna [kw/Nm3]: Wysokoenergetyczny gaz naturalnyŚrednica rury [mm]: DN 150Woda na terenie (T/N): Y Średnica rury [mm]: 200Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N): TŚrednica rury [mm]: 200Oczyszczalnia ścieków na tereniebądź w bezpośrednim sąsiedztwie(T/N): 500 m (istnieje mozliwośćszybkiego przedłużenia linii)