Kompetencje dla sektorów, III runda – spotkanie informacyjne on line (10 marca 2021 r., godz. 11.00)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez PARP dotyczące konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów: budowlanego, motoryzacyjnego, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznego, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

Więcej o spotkaniu informacyjnym TUTAJ.

Źródło: PARP