Kierunek Azja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie

 

Projekt pn. „Kierunek Azja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie” ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności MŚP z województwa łódzkiego na perspektywicznych rynkach Azji.

Zaplanowane na lata 2024-2026 działania obejmują organizację misji gospodarczych na międzynarodowe wydarzenia targowo-wystawiennicze w wybranych krajach azjatyckich, w szczególności w Japonii (w tym na Światową Wystawę EXPO 2025 w Osace), Wietnamie, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także spotkań przygotowujących przedsiębiorców do wejścia na rynki państw azjatyckich, sesji networkingowych i B2B oraz misji przyjazdowych z udziałem przedsiębiorców z Azji.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:
ZADANIE 1: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich poprzez organizację spotkań z ekspertami, warsztatów i misji
Celem zadania jest doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. W ramach zadania planuje się organizację spotkań z ekspertami dla przedsiębiorców z regionu, przybliżających kulturę biznesu oraz merytorycznie przygotowujących do udziału w wydarzeniach wystawienniczych na obszarze wybranych państw azjatyckich stanowiących źródło wiedzy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową na rynkach azjatyckich.

W wyniku realizacji zadania MŚP z regionu łódzkiego zostaną wyposażone w wiedzę niezbędną do aktywnego działania na rynkach wybranych państw azjatyckich, a także poznają specyfikę budowania relacji i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Dodatkowo w ramach wzmocnienia działań targowo-wystawienniczych planowana jest organizacja spotkań networkingowych i sesji B2B z udziałem MŚP z województwa łódzkiego oraz firm z Azji, a także realizacja misji przyjazdowych przedsiębiorców zagranicznych, odpowiadających zapotrzebowaniu MŚP z naszego regionu.

ZADANIE 2: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich – ekspansja zagraniczna
Podstawowym celem zadania jest promocja potencjału eksportowego MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich. W ramach zadania planuje się organizację oraz zapewnienie udziału MŚP, których profil biznesowy jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Województwa Łódzkiego, w międzynarodowych targach na terenie wybranych państw azjatyckich. Ze względu na wysoki potencjał do współpracy z przedsiębiorstwami z województwa łódzkiego zadanie obejmuje w szczególności Japonię, Wietnam, Koreę Południową i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Planowany jest udział MŚP z regionu łódzkiego w misjach gospodarczych na wydarzenia targowo-wystawiennicze zlokalizowane w objętych zadaniem państwach. Na większości tych wydarzeń zorganizowane będą stoiska wystawiennicze, na których będą mogli się zaprezentować przedsiębiorcy.
Udział w misjach na wydarzenia targowe w ramach zadania przyczyni się do rozwoju działalności i umiędzynarodowienia MŚP z województwa łódzkiego oraz zwiększenia zasięgu eksportowego oferowanych przez nie produktów i usług o nowe destynacje na kontynencie azjatyckim. MŚP z regionu zapoznają się z kulturą biznesową odwiedzanych państw Azji oraz nawiążą bezpośrednie relacje z potencjalnymi partnerami handlowymi.

ZADANIE 3: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace
Celem zadania jest wejście na rynek Japonii przedsiębiorców z regionu łódzkiego oraz ich promocja w trakcie Światowej Wystawy EXPO w Osace – najważniejszego wydarzenia gospodarczo-kulturalnego na świecie w 2025 roku.

EXPO 2025 w Osace odbędzie się w terminie 13.04-13.10.2025 r. Hasło przewodnie wystawy to “Designing Future Society for Our Lives – Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”. Organizatorzy przewidują udział 175 uczestników (krajów i organizacji międzynarodowych) oraz oczekują ok. 28 mln zwiedzających na terenie Wystawy. Prezentacja MŚP z Województwa Łódzkiego potrwa 7 dni i odbędzie się w okresie 27 kwietnia – 3 maja 2025 r. w Pawilonie Polski oraz w przestrzeniach na terenie EXPO 2025 i/lub miasta Osaka. W ramach naszego uczestnictwa w Wystawie Światowej zrealizowany zostanie szereg działań służących promocji MŚP z województwa łódzkiego w formie ekspozycji prezentującej ofertę przedsiębiorców z regionu łódzkiego, eventów, pokazów, warsztatów, seminariów, spotkań B2B itp.

Bezpośredni kontakt z lokalnym klientem oraz udział w wydarzeniach targowych jest niezbędny dla rozpoczęcia eksportu na rynek japoński. Udział przedsiębiorców z naszego regionu w EXPO 2025 będzie stanowił niepowtarzalną szansę na zaistnienie oraz budowanie relacji biznesowych w Japonii.

GRUPY DOCELOWE:
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) z województwa łódzkiego prowadzący działalność w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji Województwa Łódzkiego.

CELE PROJEKTU:
Podstawowym celem projektu jest promocja potencjału eksportowego MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich, a także wsparcie procesu ich internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw. Umocni to wizerunek Województwa Łódzkiego jako regionu konkurencyjnego na arenie międzynarodowej i cennego partnera gospodarczego o globalnym potencjale.

EFEKTY PROJEKTU:
Dzięki realizacji projektu MŚP z województwa łódzkiego wezmą udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych na terenie Azji, w tym w Światowej Wystawie EXPO 2025 w japońskiej Osace. Ponadto, planowana jest organizacja spotkań dla przedsiębiorców przybliżających kulturę biznesową wybranych krajów azjatyckich oraz misji przyjazdowych zagranicznych podmiotów do województwa łódzkiego.
Efektem projektu będzie zwiększenie skali potencjału eksportowego MŚP z województwa łódzkiego oraz wzrost poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw z branż posiadających strategiczne znaczenie dla regionu.

FINANSOWANIE:
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027.
Wartość projektu: 9 908 249,68 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 8 422 012,23 PLN

OKRES REALIZACJI:
1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.