KE przekaże państwom członkowskim 37 mld euro na walkę ze skutkami COVID-19

wpis w: Aktualności - pol | 0

Komisja Europejska w ramach Inicjatywy Inwestycyjnej przekaże państwom członkowskim 37 miliardów euro na walkę ze skutkami koronawirusa.

Kwota 8 mld pochodzić będzie z niewydatkowanych środków za rok 2019 z funduszy strukturalnych. Nowe środki pozwolą krajom członkowskim działać na rzecz osłabienia konsekwencji pandemii zamiast zwracać je do budżetu EU. Kolejne 29 miliardów zostanie wypłacone wcześniej z przydziałów, które byłyby należne pod koniec tego roku.

We wtorek, 31 marca Rada KE przyjęła dwa akty ustawodawcze w celu szybkiego uwolnienia środków z budżetu UE na rozwiązanie kryzysu COVID-19.

Jeden z tych aktów zmienia zasady dotyczące funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a drugi zmienia zakres Funduszu Solidarności UE, tak aby obejmował sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem publicznym oprócz klęsk żywiołowych.

Z uwagi na pilną sytuację oba akty ustawodawcze zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: EUROCHAMBRES, (KIG)