Jana Pawła II – Sieradz

wpis w: Tereny inwestycyjne | 0
Kod oferty
15/09/14
Miejscowość
Sieradz
Powiat
Sieradz
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Nie
Powierzchnia
2 ha
Cena/czynsz
-
Typ
Teren inwestycyjny
Przeznaczenie
Sprzedaż
Infrastruktura
Woda

Dodatkowe informacje:

Działka leży w tzw. „bramach miasta” czyli terenach specjalnej ekspozycji, znajduje się w Miejskiej Strefie Gospodarczej, obok istniejącego węzła z drogą S8 oraz nowej obwodnicy miasta łączącej drogi 83,12 i 14, obok ujęć wodnych miasta ( duże wydajności) . Możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie aktualnej Rady Miejskiej w Sieradzu nr XIII/106/2007 Kształt działki: Prostokąt Możliwości powiększenia terenu (krótki opis): Tak , możliwe dokupienie ok 1,5 ha Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 200 PLN/ m2do negocjacji Właściciel / właściciele: Sir-Druk sp. z o.o. ul.Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Budynki produkcyjno-składowe, administracyjno-biurowe, handlowe, obsługa podróżnych i obsługa samochodów  Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:5 i 6 klasa  Różnica poziomów terenu [m]: 1m Obecne użytkowanie: rolne Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie Poziom wód gruntowych [m]: Brak Danych Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): nie Przeszkody podziemne (T/N): nie Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): nie Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie Budynki i zabudowania na terenie (T/N): nie Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Obecnie dojazd z drogi krajowej nr 14 , 7m szerokości , docelowo z planowanej drogi rownoleglej do nr 14, mozliwy bedzie dojazd z dwoch stron  Autostrada / droga krajowa [km]: Istniejący węzeł z drogą S8 900m nowa obwodnica miasta  Kolej [km]: Sieradz 4km Bocznica kolejowa [km]: Sieradz 4km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Lodz 55km Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Lodz 55km Elektryczność na terenie (T/N): Nie Odległość przyłącza od granicy terenu: 10m do lini niskiego i wysokiego  Napięcie: 110kV   –   150m Dostępna moc: Brak danych Gaz na terenie (T/N): nie Odległość przyłącza od granicy działki: 70m Wartość kaloryczna: Brak Danych Średnica rury: Ø40 Dostępna objętość: max 150 m3/h Woda na terenie (T/N): Tak w granicy terenu (duża średnica -ze względu na bliskość MPWiK 1km) Dostępna objętość: Brak Danych Kanalizacja na terenie (T/N): Nie Odległość przyłącza od granicy terenu: 15m kanalizacja sanitarna Ø 200, 15m kanalizacja deszczowa Ø 200, 20 m kanalizacja deszczowa Ø 800 Dostępna objętość: Brak Danych Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: nie Telefony (T/N): Tak – linie naziemne oraz światłowodowe podziemne w granicy terenu