IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego (5 kwietnia 2019 r., Słok)

Samorząd Powiatu Bełchatowskiego, Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zapraszają na IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego.

Forum dedykowane jest przedsiębiorcom wszystkich branż, działającym na terenie powiatu bełchatowskiego, a zwłaszcza:

  • firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność,
  • osobom samozatrudniającym się.

Udział w wydarzeniu wziąć mogą nie tylko właściciele firm, ale także oddelegowani pracownicy (wskazani w formularzu rejestracyjnym).

Misją Forum Gospodarczego jest tworzenie korzystnego klimatu wspierającego rozwój biznesu, stworzenie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skierowanie uwagi biznesu w kierunku innowacji w technologiach i zarządzaniu – to jest głównym wyzwaniem dla IV Forum.

Więcej o wydarzeniu: IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego

Agenda forum: Agenda

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj

Źródło: Powiat bełchatowski