Iran Due Diligence Helpdesk

 

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT informuje o utworzeniu centrum informacyjnego Iran Due Diligence Helpdesk zajmującego się świadczeniem usług doradczych dla MŚP z państw UE ws. sankcji.

Z jego usług mogą korzystać wszystkie firmy, a w szczególności MŚP, państw członkowskich Unii Europejskiej rozważające rozpoczęcie eksportu do Iranu. Helpdesk jest finansowany z funduszy Komisji Europejskiej i został powołany z jej inicjatywy (odpowiedni odnośnik znajduje się na stronie internetowej KE: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#map).

Głównym celem centrum jest wspieranie przedsiębiorstw z UE w kierunku zagwarantowania legalności realizacji kontaktów z Iranem w ramach prawa unijnego. P

omoc udzielana jest m.in. w formie bezpłatnego przeprowadzania kontroli due diligence w zakresie przestrzegania unijnych środków ograniczających w odniesieniu do konkretnych projektów biznesowych w Iranie.

Z Helpdeskiem współpracuje firma irańska, która jest także w stanie przeprowadzić rozpoznanie na miejscu w Iranie.

W załączeniu materiały prezentujące zakres usług świadczonych przez Iran Due Dilligence Helpdesk (w językach angielskim i polskim).

Więcej informacji na stronie internetowej tej inicjatywy pod adresem www.sanctions-helpdesk.eu, na której można znaleźć regularne aktualizacje informacji i świadczonych przez nią usług.

Unia Europejska, jako strona JCPOA – zgodnie z zapewnieniami rządu Iranu – wycofała większość unijnych sankcji wobec Iranu, a obecnie obowiązuje tylko ich ograniczony zasięg – bardziej szczegółową informację można znaleźć na internetowych stronach unijnych np. www.sanctionsmap.eu czy www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/).

Obecnie, pomimo toczących się aktualnie w Wiedniu negocjacji ws. powrotu USA i Iranu do JCPOA i spodziewanego –  jako ich rezultat – zniesienia lub złagodzenia ograniczeń, nadal w mocy pozostają tzw. wtórne sankcje amerykańskie w ramach porozumienia JCPOA i poza nim, które mają przełożenie również na firmy polskie.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Załączniki