Instrumenty zwrotne na rzecz MŚP – działania zaradcze

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Uwaga – ważna informacja dla firm korzystających z funduszy unijnych w ramach projektu Jeremie 2.
W wyniku wspólnych ustaleń Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju z innymi instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi poszczególne Programy Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego* w odpowiedzi na epidemię wirusa COVID-19 wywierającą istotny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm, podejmuje następujące działania zaradcze:

– wprowadza modyfikacje w warunkach instrumentów pożyczkowych, polegające na zapewnieniu dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań wraz z wydłużeniem okresu finansowania oraz wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych (od 20 marca 2020 r.);
– podejmuje działania mające na celu możliwe obniżenie poziomu oprocentowania pożyczek;
– rozpoczyna rozmowy z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie dalszych modyfikacji istniejących produktów, w szczególności pod kątem rozszerzenia możliwości zapewnienia MŚP wsparcia płynnościowego (przeznaczenie pożyczek do wykorzystania na kapitał obrotowy czy działalność bieżącą).

Powyższe rozwiązania będą wprowadzane przez BGK na bieżąco poprzez zawarcie stosownych porozumień z Pośrednikami Finansowymi. To pośrednicy są stroną poszczególnych umów i będą właściwi dla udzielania MŚP szczegółowych informacji w powyższym zakresie.

Warto również wspomnieć, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wraz z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ, rozpoczynają rozmowy ukierunkowane na uruchomienie specjalnie skonstruowanego dodatkowego instrumentu finansowego wykorzystującego środki podlegające reużyciu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Celem tej inicjatywy będzie wsparcie finansowe przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z rozwojem epidemii. O konkretnych regulacjach będziemy Państwa informować po ustaleniu szczegółów tego działania zaradczego.


Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi