Innowacyjne startupy mogą zgłaszać się do TDJ Pitango Seed Competition

Uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju fundusz TDJ Pitango Verntures w konkursie Seed Competition szuka najlepszych z najlepszych w dziedzinach na styku technologii i biznesu.

Do konkursu mogą zgłosić się startupy rozwijające skalowalne produkty m.in. w takich obszarach jak: AI/Machine learning, FinTech, Blockchain, E-sport, Quantum Computing czy E-health.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie TDJ Pitango Ventures

Źródło: NCBR