II Polsko-Niemieckie Forum Biznesowe (2 lipca 2024 r., Warszawa)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK) wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii RP oraz Ministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu RFN zapraszają do udziału w II Polsko-Niemieckim Forum Ekonomicznym. Wydarzenie odbędzie się 2 lipca 2024 r. w Warszawie w hotelu Sheraton Grand przy ul. Prusa 2.

Forum będzie okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami polskiego i niemieckiego biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacji branżowych.

Wydarzenie zainauguruje część oficjalna, podczas której głos zabiorą Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii RP oraz Robert Habeck, Wicekanclerz i Minister Gospodarki i Ochrony Klimatu RFN. Bezpośrednio po oficjalnym otwarciu odbędzie się debata plenarna nt. niemieckich inwestycji w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań na rynkach energetycznych. Po sesji plenarnej miejsce będą miały panele dyskusyjne, podczas których przedstawiciele biznesu z Polski i Niemiec będą rozmawiać o zagadnieniach związanych z zieloną transformacją, sektorem budowlanym oraz digitalizacją w obrębie ochrony zdrowia i miast przyszłości.

Celem forum jest nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich firm oraz omówienie potencjalnych możliwości wspólnych projektów biznesowych. Z uwagi na powyższe zapraszamy przedsiębiorców do udziału w lunchu networkingowym, który odbędzie się po panelach dyskusyjnych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami odnośnie wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Źródło: PAIH