Harmonogram ogłaszania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursów na 2020 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na 2020 rok (w załączeniu).

W ramach I i II osi, które wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zaplanowano łącznie 10 naborów.

Źródło: COP

Załączniki