Konkurs Grunt na Medal 2018

wpis w: Aktualności - pol | 0

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o rozpoczęciu VIII EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2018 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspólnie z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora – Partnerami PAIH.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie spośród terenów o określonych parametrach.

Przewidywana korzyść dla gminy – uczestnika konkursu:
– zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora dzięki preferencyjnemu wskazaniu zwycięskich terenów przez PAIH
i urzędy marszałkowskie przy proponowaniu lokalizacji inwestorom,
– promocja terenów – zwycięzców konkursu na forum międzynarodowym, prowadzona przez PAIH i zarządy
województw.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– Etap I – do 18 czerwca 2018 r. selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów tj. opisu działek,
załączonych zdjęć i map.
– Etap II – do 31 grudnia 2018 r. – wizytacja terenów wyselekcjonowanych w I etapie i wyłonienie spośród nich 16
zwycięzców.

Zasady konkursu opisane są w załączonym regulaminie uczestnictwa w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do wysyłania pocztą elektroniczną kompletnych materiałów zgłoszeniowych terenów inwestycyjnych do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres łódzkiego COI reprezentowanego przez Pana Janusza Baranowskiego, e-mail: przeds@lodzkie.pl., tel. +48 42 291-98-42

Oprócz wysłania zgłoszeń pocztą elektroniczną uprzejmie prosimy o dosłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Janusz Baranowski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach.