Granty na eurogranty – nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty.

 

Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia z Funduszy Europejskich. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł.

Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz na stronie konkursu.

Źródło: PARP