Giełda kooperacyjna Meet in Italy for Life Science (16-18 października 2019 r., Triest, Włochy)

Zapraszamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej Meet in Italy for Life Science, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2019 r. we Włoszech, Triest.

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Meet in Italy for Life Science skierowane jest do firm, ośrodków badawczych, start-upów i inwestorów działających w szeroko rozumianej branży Life Science, w tym w następujących sektorach:

 • aplikacje IT wykorzystywane w branży medycznej
 • biotechnologia i biologia
 • urządzenia medyczne
 • rozwiązania poprawiające jakość życia (tzw. welfare technologies)
 • farmaceutyki i nutraceutyki
 • ICT dla branży ochrony zdrowia

Jak działa giełda kooperacyjna?

 • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line;
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
 • W dniach 16-18 października 2019 r. odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidulanych spotkań.

Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnikom  przysługuje:

 • Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wydarzenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Promianowska

e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Źródło: PARP