Fundusze pożyczkowe dla MŚP i elastyczność PARP

wpis w: Aktualności - pol | 0

W działaniach na rzecz łagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę włącza się coraz więcej instytucji. Pomagają także fundusze pożyczkowe, również te dokapitalizowane przez PARP ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004-2006). Agencja – angażując się w inicjatywy ułatwiające dostęp do kapitału pożyczkowego dla sektora MŚP – zapewnia w czasie pandemii podmiotom zarządzającym funduszami większą elastyczność oraz możliwość wprowadzania zmian w zasadach gospodarowania pieniędzmi.

–  W czasie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu epidemii koronawirusa kluczowe jest zapewnienie szybkiej i adekwatnej reakcji na potrzeby przedsiębiorców. Potrzebne są wszelkie zmiany zasad gospodarowania funduszami, które pozwolą na uelastycznienie oraz zwiększenie dostępności środków finansowych dla firm – mówi Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP.

W ostatnich tygodniach do PARP wpływały zapytania podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe dokapitalizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO WKP), które dotyczyły możliwości zmiany zasad zarządzania środkami funduszy.

W oparciu o znowelizowaną w roku ubiegłym roku ustawę o utworzeniu PARP, Agencja umożliwia podmiotom zarządzającym funduszami pożyczkowymi sprawne wprowadzenie zmian w zasadach gospodarowania środkami finansowymi. Akceptowalne są zmiany w regulaminach funduszy mające na celu zwiększenie dostępności i elastyczności oferty dla MŚP w sposób odpowiadający na potrzeby sektora wynikające z aktualnej sytuacji, czyli dotyczące:

  • okresu spłaty pożyczki;
  • okresu karencji spłaty rat kapitałowych i/lub odsetek;
  • celu pożyczkowego;
  • oprocentowania pożyczki (w tym zadłużenia przeterminowanego);
  • wysokości prowizji;
  • wydłużenia okresu rozliczenia;
  • formy zabezpieczeń pożyczki;
  • opłat związanych z aneksowaniem umów;
  • treści umów celem dostosowania do obowiązujących przepisów.

Ponadto, wystarczające jest przekazanie do Agencji informacji o planowanych zmianach dokonywanych przez fundusz, co oznacza, że dodatkowa zgoda Agencji nie jest wymagana.

– Elastyczne przepisy zmienionej ustawy pozwalają zwiększyć dostępność i efektywność oferty funduszy pożyczkowych oraz lepiej dopasować ją do bieżących potrzeb przedsiębiorców. PARP bierze aktywny udział w międzyresortowych pracach mających na celu wprowadzenie najbardziej adekwatnych i efektywnych modeli wsparcia przedsiębiorców. Modele te polegają przede wszystkim na bezpośrednim i bezzwrotnym wsparciu przedsiębiorców z terenu całego kraju, w szczególności w zakresie poprawy ich płynności finansowej – zwraca uwagę wiceprezes PARP.

Źródło: PARP