Fundusze norweskie. Q&A: Gotowy zestaw pytań i odpowiedzi

wpis w: Aktualności - pol | 0

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie? Jak interpretować wybrane zapisy dokumentacji konkursowej? Czy moja firma/projekt może otrzymać grant? Na stronie internetowej PARP znajduje się baza najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Dzięki niej każdy przedsiębiorca może samodzielnie i w prosty sposób odnaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

Obecna lista FAQ (Frequently Asked Questions) została poszerzona o pytania i odpowiedzi dotyczące programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MŚP i jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W programie, do którego nabór trwa do 14 maja br. wnioski można składać w kilku obszarach.

  • Q&A: Technologie przyjazne środowisku – projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek),
  • Q&A: Technologie poprawiające jakość życia – projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych),
  • Q&A: Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska),
  • Q&A: Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – o projekty w w/w obszarach mogą starać się firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

Źródło: PARP