FABRYKA KOMPETENCJI z ESALIENS TFI S.A. | Pracownicze Plany Kapitałowe – czy Twoja firma jest gotowa na nowy obowiązek?

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – czy Twoja firma jest gotowa na nowy obowiązek?

Jeśli chcesz wiedzieć:
| czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do oferowania PPK – kto może być zwolniony z tego obowiązku?
| jakie są terminy przygotowania organizacji do utworzenia PPK?
| kiedy należy zawrzeć umowy składające się na PPK?
| jakimi kryteriami warto się kierować wybierając oferenta PPK?

…zapraszamy na spotkanie Fabryki Kompetencji w ŁIPH – udział bezpłatny.
Na powyższe i wiele innych pytań odpowie bezpośrednio dostawca usługi PPK – nie broker!

Czwartek 14 listopada 2019 | godz. 16.00 – 18.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala parter

Do kogo adresowane jest szkolenie?
| właściciele firm, Dyrektorzy Personalni, Dyrektorzy Finansowi, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK w firmie.

Co oferuje szkolenie?
| Wiedzę z zakresu: prawnych i operacyjnych aspektów wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych; głównych obowiązków i terminów spoczywających na pracodawcy; w jaki sposób należy dostosować system kadrowo – płacowy w firmie.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
| Wiedzę na temat wszelkich regulacji i przepisów dotyczących wprowadzenia nowego obowiązku pozyskaną bezpośrednio od dostawcy usługi, nie pośrednika w obrocie.

Prowadzący: Jacek Treumann – Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.

| Udział jest bezpłatny.
| Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, nazwę firmy, e-mail do kontaktu należy przesłać do dnia 12 listopada br. na adres: biuro@izba.lodz.pl 

Źródło: ŁIPH