Eksport i import w okresie I-III 2020 r. Analiza KIG

wpis w: Aktualności - pol | 0

Krajowa Izba Gospodarcza opublikowała (w oparciu o dane GUS) analizę dot. obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 59,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,7% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marzec przyniósł wyniki wyraźnie lepsze niż oczekiwano w sytuacji spowolnienia gospodarki z powodu perturbacji związanych z koronawirusem. Wkalkulowując w szacunki informacje o licznych zatrzymaniach produkcji w branżach istotnych dla eksportu należało oczekiwać spadku wolumenu sprzedaży zagranicę tak w porównaniu do danych z lutego jak i z marca roku ubiegłego. Dla samego marca eksport zakładany był na poziomie ledwie 17 mld EUR. Tymczasem z danych GUS wynika że był bardzo zbliżony do wartości 20 mld czyli specjalnie nie odbiegał od lutowego czy notowanego przed rokiem. Żeby dobitnie przekazać na ile dane okazały się lepsze od prognozowanych należało by powiedzieć, że gdyby nie było koronawirusa obecnie pokazane dane przyjęte by były jako słabe, ale wciąż przyzwoite.

Szczegółowa analiza KIG dostępna jest tutaj

Źródło: KIG