Dzień Informacyjny Projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” (20 listopada 2019 r., Łódź)

W imieniu organizatora 20 listopada 2019 r.  zapraszamy na Dzień Informacyjny Projektu „Innovation Coach  – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” do siedziby Bionanoparku w Łodzi, ul. Dubois 114/116

mapa

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów – ścieżek. Pierwsza z nich umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji – usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Druga ścieżka polega następnie na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.

W ramach Dnia Informacyjnego uczestnicy zapoznają się również z ofertą finansowania skierowanego do przedsiębiorców, dostępnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jak również Horyzont2020.

Uczestnicy będą mogli również poznać przedsiębiorców, którzy skorzystali już z funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

Agenda Dnia Informacyjnego:

10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
10:30 Powitanie uczestników
10:40 Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach- warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty
11:40 Prezentacja usługi coachingu innowacji realizowanego w ramach II ścieżki Projektu STEP- zobacz co otrzyma Twoja firma
12:40 Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna weryfikacja pomysłu na Projekt
13:00 Lunch
13:45 Program Inteligentny Rozwój – oferta finansowania innowacji
14:15 Program Horyzont 2020 – oferta wsparcia dla przedsiębiorstw
14:45 Zobacz jak skorzystali już inni – prezentacja dwóch projektów zrealizowanych ze wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 i/lub Horyzont 2020
15:45 Podsumowanie spotkania
16:00 Zakończenie spotkania

Rejestracja: Formularz zgłoszeniowy

Projekt Innovation Coach finansowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Projektu Inteligentny Rozwój, zaś realizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Innovation Coach skierowany jest do polskich przedsiębiorców, które widzą potrzebę wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces jak również nie mają środków finansowanych na skorzystanie z doradztwa innowacyjnego.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla przedsiębiorców w formie analizy przedsiębiorstwa i jego potencjału a zarazem potrzeb przez eksperta branżowego. Firmom, które zgłoszą chęć udziału w projekcie (poprzez serwis www.Innovationcoach.pl), zostanie przydzielony ekspert branżowy – posiadający doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma. Ekspert ten będzie posiadał również wiedzę w zakresie możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich. Ekspert ten będzie więc mówił językiem przedsiębiorcy, będzie doskonale znał branżę i konkurencję danego przedsiębiorstwa, będzie w stanie doradzić firmie jakie innowacje powinna wprowadzić, żeby rozwinąć swój biznes i jednocześnie doradzi firmie z jakich funduszy może sfinansować tą innowację.

Efektem pracy eksperta będzie Rekomendacja prezentująca analizę przedsiębiorstwa wykonaną przez eksperta oraz kierunek rozwoju a także wskazanie funduszy europejskich, z których może skorzystać przedsiębiorca.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Załączniki