Działania w projekcie Polskie Mosty Technologiczne w czasie pandemii

wpis w: Aktualności - pol | 0
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Polska Agencja Inwestycji i Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wdraża działania, które mają na celu minimalizację wpływu pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw.

PMT pandemia

 

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Polska Agencja Inwestycji i Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wdraża działania, które mają na celu minimalizację wpływu pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw.

W projekcie Polskie Mosty Technologiczne wprowadzane są następujące działania:

  • dla Grantobiorców, którym kończy się etap zagraniczny projektu – zostaną wydłużone terminy składania wniosków rozliczających;
  • dla Grantobiorców, którzy są w trakcie realizacji etapu zagranicznego – zostaną wydłużone terminy realizacji projektu;
  • dla Grantobiorców, którzy są w trakcie oceny merytorycznej II stopnia lub obrony strategii ekspansji – zostały wprowadzone procedury umożliwiające wykorzystanie komunikatorów internetowych do udziału zdalnego w spotkaniach;
  • PAIH S.A. wystosowała drogą mailową pisma do wszystkich Grantobiorców z prośbą o sugestie, jak Agencja wraz z zespołem projektu Polskie Mosty Technologiczne może przyczynić się do wsparcia firm w tym trudnym czasie związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na świecie;
  • przesunięte zostały terminy seminariów otwierających kolejne nabory; zarówno seminaria jak i nabory są nadal planowane na rok 2020 r. Nowe terminy uruchomienia naborów zostaną uzgodnione z Instytucją Zarządzającą;
  • dodatkowo dla Grantobiorców realizujących etap zagraniczny projektu przewidziana jest możliwość uznania za kwalifikowane – wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami.

Pracownicy PAIH S.A., w tym zespół projektu Polskie Mosty Technologiczne, są do Państwa dyspozycji w standardowych godzinach pracy Agencji.

Wszystkim przedsiębiorcom współpracującym z Polską Agencją Inwestycji i Handlu dziękujemy za cierpliwość oraz cenne sugestie, a także życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Zespół projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT

Źródło: Polskie Mosty Technologiczne