Duże zainteresowanie przedsiębiorców funduszami norweskimi – podsumowanie naboru

wpis w: Aktualności - pol | 0

14 maja zakończył się nabór wniosków w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ciągu prawie pięciu miesięcy wnioski o dofinansowanie złożyło 738 przedsiębiorców na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Program z budżetem ponad 93 mln euro ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MŚP oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, otrzymają dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii.

W ramach poszczególnych schematów do PARP wpłynęło 738 wniosków:

Projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek).

Projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska).

Projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).

Są to wnioski złożone w w/w trzech obszarach przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

Źródło: PARP