Dotacje na innowacje – spotkanie informacyjne (30 maja 2019 r., Warszawa)

w imieniu PARP zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcieliby sfinansować wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych.

Termin i miejsce spotkania: 30 maja 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa

Jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego i chciałbyś otrzymać dotację na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie w Twojej firmie innowacyjnych procesów technologicznych, to spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Pula środków w ramach konkursu to aż 170 mln zł, w tym 100 mln zł jest przeznaczone na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • Zakup nieruchomości
  • Zakup robót i materiałów budowlanych
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • Zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • Sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona.

Źródło: PARP