„Dotacje na innowacje i rozwój firm” – seminarium (5 lutego 2020 r., Łódź)

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium

Dotacje na innowacje i rozwój firm

Seminarium odbędzie się 5 lutego 2020 r., godz. 11.00 – 13.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią możliwości wsparcia finansowego dla nowych (start-upów) i istniejących firm:

  • Dofinansowanie przygotowania i wdrożenia technologii
  • Pomoc w ekspansji zagranicznej
  • Dotacje z Funduszy Norweskich
  • Szkolenia i doradztwo

Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentują działania wspierające przedsiębiorców w zakresie innowacji i współpracy międzynarodowej.

Po seminarium zapraszamy na poczęstunek i indywidualne konsultacje z ekspertami.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłosić się można poprzez stronę internetową: Seminarium „Dotacje na innowacje i rozwój firm”

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. 42 630 36 67, tel./faks 42 632 90 89
fundacja@frp.lodz.pl
http://www.frp.lodz.pl

Źródło: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości