Dotacje dla firm dotkniętych przez brexit – program Re_Open UK

wpis w: Aktualności - pol | 0

7 lutego 2023 roku ruszyła kolejna runda naboru w ramach programu Re_Open UK, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom poradzić sobie z negatywnymi skutkami brexitu. Program realizuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Program działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców zapewnia kompleksową pomoc dla polskich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu.
Dofinansowanie wynosi nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorcy, którzy:

  • posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
  • są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium RP,
  • prowadzili wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 lub 2019,
  • odnotowali spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty, które są bezpośrednim skutkiem brexitu.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych)
  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa)
  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexitu)
  4. Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.)

Termin:
Od 7 do 28 lutego 2023 można wnioskować o dofinansowanie projektów rekompensujących negatywne skutki brexitu.

Więcej informacji o programie i harmonogramie rund naboru znajduje się na stronie: www.reopen.biz