Dotacja na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw – pomoc od PARP w odpowiedzi na COVID-19

wpis w: Aktualności - pol | 0

Prowadzisz średnie przedsiębiorstwo, a w związku z pandemią COVID-19 masz problem z płynnością finansową? PARP ogłosiła kolejne narzędzie dla firm. Nabór wniosków ruszy 15 czerwca 2020 r.

Celem narzędzia jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie może się ubiegać polskie średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Wszystkie informacje pomocne w określeniu swojego statusu i możliwości ubiegania się o dotację znajdziecie na stronie programu.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi prawie 430 tys. złotych. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych, co znaczy, że nie jest wymagany wkład własny od firmy.

Wszystkie szczegóły, w tym link do Generatora Wniosków, znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: trade.gov.pl