Dołącz do platformy EuroQuity, gdzie firmy z potencjałem wzrostu spotykają się z inwestorami i doradcami biznesowymi

wpis w: Aktualności - pol | 0

EuroQuity jest platformą internetową stworzoną przez BPI France (z franc. Banque publique d’investissement, publiczny bank inwestycyjny) w celu umożliwienia rozwijającym się firmom nawiązanie kontaktów z doradcami biznesowymi, a w szczególności z inwestorami. BPI France wspiera firmy każdego rozmiaru – przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, ale także firmy duże, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej, regionu lub zatrudnienia na poziomie lokalnym.

Usługa kojarzenia partnerów jest dostępna dla wszystkich rodzajów firm inwestorskich i doradczych, które chcą dodać swój profil. Dodatkowo platforma oferuje dodatkowe funkcje, które są dostępne dla firm z siedzibą w Unii Europejskiej  po wcześniejszej rejestracji. Aby uzyskać dostęp do usługi, należy najpierw stworzyć profil użytkownika, przedstawić swoją firmę i opisać swoje potrzeby.

Społeczności w ramach EuroQuity

W ramach EuroQuity funkcjonują tzw. etykiety dotyczące poszczególnych usług oferowanych przez platformę oraz społeczności, do których firmy mogą aplikować. Przypisanie do poszczególnych etykiet daje firmom większą rozpoznawalność przed potencjalnymi inwestorami.

Etykiety (z ang. Labels)

Etykieta oznacza przynależności firmy lub jej udział w procesie rekrutacji do danego programu. W ramach każdej etykiety grupowane są firmy biorące udział w działaniach takich jak np.: udział w programie akceleracyjnym, przynależność do inkubatora lub centrum konkurencji, udział w programie rozwoju innowacji, itp. Dana społeczność może posiadać jedną lub więcej etykiet. Przynależność do określonej etykiety stanowi wyraźne wskazanie dla potencjalnych inwestorów na temat wartości i potencjału Twojej firmy.

Społeczności (z ang. Communities)

Społeczności gromadzą grupy użytkowników EuroQuity, głównie firmy, wokół konkretnych działań lub tematów. Społeczności działają na rzecz swoich członków poprzez informowanie o pojawiających się działaniach i ofertach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyła do społeczności EuroQuity z etykietą #PARPonEuroQuity. PARP gorąco zachęca do śledzenia swojego newslettera gdzie będą się pojawiać inicjatywy skierowane do start-upów oraz sektora MŚP sygnowane znakiem #PARPonEuroQuity

Źródło: Enterprise Europe Network