Dlaczego rok 2021 może przynieść sukces firmom z Województwa Łódzkiego?

wpis w: Aktualności - pol | 0

Pomimo stanu epidemicznego, od kilku miesięcy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego trwają prace nad dużymi projektami dotyczącymi międzynarodowej promocji gospodarczej, z których będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego. Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju, wydarzenia promocyjne na terenie Chin, Łódzkie dla Biznesu – rozwój kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców oraz Europejskie Forum Gospodarcze to perspektywy rozwoju przedsiębiorców z łódzkiego na następny rok!

Od marca br. firmy mierzą się z problemami finansowymi ze względu na panującą pandemię, która przyniosła spadki zamówień na produkty i usługi. W tym trudnym okresie Województwo Łódzkie przeznaczyło łącznie około 200 mln zł na programy pomocowe kierowane do przedsiębiorców z regionu. Konkurs na tzw. “przebranżowienie” z ostateczną pulą 141 mln zł oraz program “Kapitał obrotowy dla MŚP” z pulą 57 mln zł były największym wsparciem Województwa Łódzkiego dla firm dotkniętych pandemią. Zaproponowane projekty miały na celu utrzymać bieżącą działalność firm oraz miejsca pracy w przedsiębiorstwach.

Mimo trudnego i specyficznego roku, Województwo Łódzkie realizuje projekty i wydarzenia, o których informujemy na naszej stronie i na Facebooku Łódzkie dla biznesu. Część z zaplanowanych wydarzeń udało się przeprowadzić, lecz większość, ze względu na wprowadzane w różnych okresach br. obostrzenia w związku z panującą pandemią, trzeba było zmienić na formułę online lub przełożyć na późniejszy termin.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o dofinansowaniu 4 projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, które pozwolą przedsiębiorcom z regionu wrócić do normalności i  zacząć myśleć o międzynarodowym rozwoju ich firm.

ŁÓDZKIE DLA BIZNESU – UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ UDZIAŁ W ŚWIATOWEJ WYSTAWIE EXPO 2020 W DUBAJU

“Obecność Województwa Łódzkiego na Expo 2020 w Dubaju stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego naszego regionu. To ogromna szansa dla innowacyjnych firm z Łódzkiego na wypromowanie produktów i usług podczas największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia na świecie. Udział w Expo w Dubaju to również możliwość pozyskania nowych kontaktów biznesowych i relacji handlowych na terenie ZEA. Expo ma wymiar promocyjny, ale przede wszystkim jest szansą na wymierne korzyści biznesowe.” – mówi Grzegorz SchreiberMarszałek Województwa Łódzkiego, Ambasador Expo 2020 Dubai.

Udział Województwa Łódzkiego w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju ma na celu promocję potencjału i zwiększeniu rangi gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej.

Tegoroczna edycja wystawy odbędzie się w dniach od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. Prezentacja regionu łódzkiego odbędzie się w Pawilonie Polski, która zostanie udostępniona dla Województwa Łódzkiego na okres 5 dni w listopadzie 2021 r. Silna ekspozycja Łódzkiego nastąpi poprzez promocję walorów regionu i zachęty do inwestowania. Istotą ekspozycji będzie pokazanie innowacyjnych przedsiębiorstw jako elementu całości, którą stanowi nowoczesny region, ukształtowany w oparciu o naturalne predyspozycje i uwarunkowania.

ŁÓDZKIE DLA BIZNESU – UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W CHINACH

Kilkuletnie działania promocyjne Województwa Łódzkiego na terenie Chin przynoszą efekty. Działalność Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w mieście Chengdu umożliwiła nawiązanie pierwszych kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami. Pomimo stanu epidemiologicznego Województwo Łódzkie planuje wykorzystać zebrane doświadczenie i obecnie trwają prace nad kolejnymi wydarzeniami promocyjnymi na terenie Chin w latach 2020-2022.

Udział w targach China International Import Expo, China Import and Export Fair w Kantonie czy organizacja spotkań w Szanghaju i Xi’an(Shaanxi) oraz w Kantonie (Guangdong) i Xiamen (Fuijan) w latach 2020-2022 pozwoli rozszerzyć dotychczasową współpracę i działania z obszaru promocji gospodarczej na nowe chińskie prowincje.

Wartość ogółem projektu: 1.899.836,37 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.555.771,54 zł
Kwota dofinansowania: 1.322.405,80 zł

ŁÓDZKIE DLA BIZNESU – ROZWÓJ NA PLUS

Podstawowym celem projektu jest funkcjonowanie w województwie łódzkim kompleksowego systemu wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu”, której trzon stanowi Sieć Doradcza. Jest to rozwinięcie już istniejącego programu, który przy okazji pandemii spotkał się z pozytywnym odzewem przedsiębiorców. Budżet projektu wynoszący ok. 10 mln zł umożliwia rozwinięcie oraz stworzenie nowych instrumentów, za pomocą których lokalni przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoje działalności.

Główne działania w ramach projektu oparte będą na następujących filarach:

  • rozbudowa funkcjonującej już sieci Doradców Łódzkie dla Biznesu, celem zapewnienia kompleksowego wsparcia w rozwoju biznesu w Łódzkiem,
  • realizacja wydarzeń podnoszących wiedzę przedsiębiorców w zakresie procesu internacjonalizacji: warsztaty, szkolenia i konferencje wzmacniające konkurencyjność regionalnego biznesu, organizacja i udział w networkingach regionalnych i międzynarodowych, sieciowanie podmiotów wsparcia gospodarki w regionie,
  • organizacja porad eksperckich dla MŚP i start-upów z zakresu codziennych wyznawań biznesowych, audyt eksportowy oraz cykliczne doradztwo eksperckie w zakresie internacjonalizacji, realizacja pilotażowego programu szkoleniowo-mentoringowy dla przedsiębiorców dedykowany rozpoczęciu eksportu online, z wykorzystaniem międzynarodowych platform handlowych,
  • organizacja udziału Województwa Łódzkiego wraz z przedsiębiorcami w międzynarodowych targach krajowych i zagranicznych, w tym: INDAGRA, World Food – Azerbejdżan, IFAT, Slow Food Stuttgart, CPM Moskwa, CIFF Dania, Salon International de la Lingerie, Web Summit w Lizbonie.

Wartość ogółem projektu: 9 825 470,83 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 8 760 201,56 zł
Kwota dofinansowania: 7 446 171,32 zł

PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ I UDZIAŁ W EUROPEJSKIM FORUM GOSPODARCZYM ORAZ W FORUM BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MŚP funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu: Europejskiego Forum Gospodarczego i Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Wartość ogółem projektu: 5 430 873,43 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 521 347,29 zł
Kwota dofinansowania: 3 843 145,20 zł

Zapraszamy do współpracy. O wszystkich działaniach projektowych, rekrutacjach na wydarzenia oraz programach pomocowych kierowanych do przedsiębiorców z województwa łódzkiego informujemy na naszej www, profilu Łódzkie dla biznesu na Facebooku oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na LinkedIn. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów komunikacji.

Źródło: Łódzkie dla Biznesu