COVID-19: wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla firm rolniczych

wpis w: Aktualności - pol | 0

Europejski Bank Inwestycyjny w ramach programu pożyczek dla rolnictwa i bioekonomii uruchomił 700 mln euro z przeznaczeniem na inwestycje dla firm rolniczych i producentów żywności.

Pożyczka jest udzielana na okres do 12 lat i może zostać przeznaczona na pokrycie do 50 proc. inwestycji o wartości od 15 do 200 mln euro. Mogą z niej skorzystać małe i średnie firmy i spółdzielnie (zatrudniające do 3000 pracowników) planujące inwestycje związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w sektorze przetwórstwa żywności i produkcji materiałów pochodzenia biologicznego, w tym:

  • modernizację i usprawnienie urządzeń produkcyjnych;
  • inwestycje w systemy zmniejszające emisję zanieczyszczeń;
  • rozwiązania skutkujące wydajniejszym wykorzystaniem wody;
  • zalesianie i aktywną gospodarkę leśną;
  • inwestycje w energetykę odnawialną, w szczególności w biomasę i w biogaz;
  • projekty badawczo-rozwojowe;
  • projekty zwiększające zatrudnienie i rozwój terenów wiejskich;
  • inwestycje zwiększające wydajność energetyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurką na temat programu (w j. angielskim). W celu uzyskania dalszych informacji jak skorzystać z programu pożyczek należy się skontaktować z oddziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie.

Źródło: Enterprise Europe Network