COVID-19: BGK łagodzi warunki korzystania z kredytu technologicznego

wpis w: Aktualności - pol | 0

Program „Kredyt na Innowacje Technologiczne”, potocznie nazywany kredytem technologicznym, to program wsparcia koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na skorzystanie z niego mogą liczyć firmy spełniające kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa (czy Państwa firma je spełnia? Można to sprawdzić TUTAJ), chcące wdrożyć innowacje technologiczne opracowane samodzielnie lub dostępne w wyniku zakupu prac badawczo- rozwojowych innych podmiotów. Na czym konkretnie polega wsparcie w ramach tego programu? Jest to tzw. premia technologiczna, stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego firmie przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

W odpowiedzi na zakłócenia rynkowe spowodowane epidemią COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego zniósł szereg dotychczas obligatoryjnych warunków uczestnictwa w programie, między innymi:

  • zniesiono wymóg dotyczący innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
  • zniesiono ograniczenia kwoty premii technologicznej w wys. 6 mln PLN,
  • poprawiono sposób określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu,
  • rozszerzono/uszczegółowiono katalog wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, wprowadzono możliwość zakwalifikowania do wysokości wsparcia kosztów ich transportu.

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony Banku Gospodarstwa Krajowego poświęconej programowi.

Źródło: Enterprise Europe Network