COVID-19: 200 mln zł dla przedsiębiorców na badania i prace rozwojowe w konkursie szybkiej ścieżki NCBiR

wpis w: Aktualności - pol | 0

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju uruchomiło konkurs nr 5/1.1.1/2020 dedykowany podmiotom planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Budżet całego konkursu to 200 mln PLN.

Cel projektów:

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację:

  • badań przemysłowych,
  • prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie),
  • prac przedwdrożeniowych.

Konkurs jest dostępny dla podmiotów, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym od 6 maja do 31 grudnia 2020 r. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Konkurs ogłoszono w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Źródło: Enterprise Europe Network