Circular economy – webinarium i spotkania b2b on-line z firmami norweskimi (3 września 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Potrzebujesz technologii lub partnera do realizacji projektu z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym? Nawiąż współpracę z norweską firmą poprzez udział w spotkaniach b2b on-line i webinarium, które odbędą się 3 września 2020 roku.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Dla firm planujących i realizujących projekty technologiczne z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności w następujących obszarach:

  • Zmniejszenie nakładów materiałowych i surowcowych;
  • Utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak najdłuższy czas;
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów;
  • Zastępowanie zasobów nieodnawialnych biomasą;
  • Ochrona oceanów i ziemi przed odpadami i śmieciami poprzez rekultywację istniejących koncentratów, ograniczenie nowych zanieczyszczeń i rozwój biodegradowalnych bioplastików.

Uwaga! Wydarzenie nie jest przeznaczone dla firm poszukujących dystrybutora lub inwestora na rynku norweskim.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Koszty:

Udział w giełdzie kooperacyjnej i webinarium jest bezpłatny.

Jak to działa?

  • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
  • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
  • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
  • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
  • 3 września br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, odbędą się serie umówionych spotkań indywidualnych, po 20 minut każde.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o zarejestrowanie się w systemie na stronie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin rejestracji: 28 sierpnia br.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

Na oficjalnej stronie dostępny jest program wydarzenia.

Dodatkowych informacji udziela Artur Janusz, e-mail: artur_janusz@parp.gov.pl, telefon: 22 432 88 08.

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

Źródło: PARP