Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nowy konkurs – Modele Biznesowe MŚP

wpis w: Aktualności - pol | 0

Zapraszamy przedsiębiorców do składania projektów w nowym konkursie ogłoszonym w poddziałaniu 2.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Wsparcie można będzie otrzymać na wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym (działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa).

Na dofinansowanie projektów w konkursie przewidziano pulę blisko 44 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 29 listopada do 30 grudnia br.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj

Źródło: COP