Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi – kalendarz wydarzeń (listopad/grudzień br.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Jesienna ramówka w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to nasza aktualna propozycja udziału w spotkaniach informacyjnych, seminariach i innych wydarzeniach edukacyjnych, podczas których będziemy przekazywać zgromadzonym uczestnikom najważniejsze informacje z zakresu wnioskowania o środki unijne oraz prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów. Część spotkań poprowadzą pracownicy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, natomiast na szkoleniach eksperckich oddamy Was w ręce ekspertów z poszczególnych zakresów tematycznych.

Zapoznajcie się z naszą ofertą wydarzeń edukacyjnych na najbliższe tygodnie.
Wybierzcie spotkanie dopasowane do swoich potrzeb i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy już dziś!

 


12 listopada – spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP
W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w konkursie.
Przypominamy, że na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy zamierzający realizować projekty dot. wdrożenia nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym (działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa).

Spotkanie odbędzie się:

12 listopada 2019 r. (wtorek),
w godz. 10:00 – 13:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj

 


20 listopada – obsługa systemu SL – warsztaty z komputerem

Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w systemie teleinformatycznym SL 2014?
Zapraszamy naszych beneficjentów na szkolenia eksperckie z obsługi aplikacji SL, poświęcone realizacji projektów dofinansowanych z EFRR. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą pracować z laptopami (sprzęt zapewnia organizator).
Program obejmować będzie pracę w systemie krok po kroku, rozliczanie projektów, kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków, najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie z zakresu obsługi systemu SL

20 listopada 2019 r. (środa),
w godz. 9.00 – 16.00
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy max. do 15 listopada br.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia od osób, które są zdecydowane wziąć udział w szkoleniu.

 


21 listopada – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Łódź, ul. Piotrkowska 148/150 RED TOWER (piętro 15)

Szczegóły wydarzenia już wkrótce.

 


22 listopada – spotkanie branżowe z cyklu „Nauka spotyka biznes – BRANŻA BUDOWLANA W PROJEKTACH UNIJNYCH”
Już niebawem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy stanie się centrum informacji na temat projektów badawczo-rozwojowych w branży BUDOWLANEJ.
Wszystko za sprawą organizowanego przez nas spotkania informacyjnego z cyklu „Nauka spotyka biznes”, na którym przedstawiciele instytucji i szkół wyższych, przedstawią pakiet informacji związany z innowacjami w branży budowlanej, a także zaprezentują istotę prac badawczo-rozwojowych w realizowanych projektach.
Dla uczestników spotkania przygotowaliśmy również panel dobrych praktyk, który przeprowadzą beneficjenci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy biorący udział w konkursie na „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Jak zawsze podczas spotkania obecni będą również konsultanci z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, którzy doradzą przyszłym wnioskodawcom jak prawidłowo złożyć wniosek na ten typ konkursu.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców głównie z branży budowlanej do udziału w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się:

22 listopada br. (piątek)
w godz. 10.00 – 13:15
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 


27 listopada – szkolenie eksperckie – „Zasady przygotowywania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach I/II osi RPO WŁ 2014 – 2020”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu eksperckim, na którym omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem studium wykonalności jako elementu dokumentacji konkursowej dla wybranych naborów ogłaszanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z definicją celów projektu; identyfikacją projektu; analizą wykonalności, analizą popytu oraz analizą opcji, analizą finansową, kosztów i korzyści, a także najczęściej popełnianie błędy przy opracowaniu studiów wykonalności.

Szkolenie odbędzie się:

27 listopada br. (środa)
w godz. 9:00 – 16:00
w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

 


3 grudnia – szkolenie eksperckie – Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Zapraszamy na szkolenie poświęcone pomocy publicznej. Ekspert wyjaśni między innymi pojęcia: pomocy publicznej w prawie unijnym oraz w kategoriach przewidzianych w rozporządzeniach. Omówione zostaną także poziomy występowania pomocy publicznej na przykładzie konkursów, procedury udzielania i monitorowania udzielonej pomocy oraz wiele innych zagadnień, które z pewnością Was zainteresują.

Zapraszamy na szkolenie:

3 grudnia 2019 r. (wtorek),
godz. 9:00 – 16:00
sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro)
ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 


Uprzejmie prosimy w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych o przedstawienie nurtujących Państwa pytań, dotyczących tematyki spotkań/szkoleń, na które udzielimy odpowiedzi podczas spotkań, co znacznie usprawni ich przebieg.
Ilość miejsc w spotkaniach jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.
Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.
* Spotkania mogą być rejestrowane w formie zdjęciowej/video do celów promocyjno-informacyjnych oraz dźwiękowej do celów roboczych.

 

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy