Bony na innowacje dla MŚP – przypominamy o trwającym konkursie PARP

Firmy, które zakończyły I etap konkursu Bony na innowacje dla MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w I etapie.

Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Państwa pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
  • z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 7 stycznia 2020 r.

Wysokość dofinansowania dla firm z województwa łódzkiego:

  • do 35% + 20% premii wartości projektu (mikro i małe przedsiębiorstwa) lub
  • do 35% + 10% premii wartości projektu (średnie przedsiębiorstwa).

Więcej o projekcie: Bony na innowacje dla MŚP

Źródło: PARP