Biznes w czasie koronawirusa – analizy ekspertów nt. wybranych przepisów prawnych tarczy antykryzysowej

Eksperci z Kancelarii WKB Lawyers przeanalizowali najważniejsze regulacje prawne tarczy antykryzysowej, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Zestawienia i analizy dostępne na stronie kancelarii z następujących dziedzin:

 • FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • PRAWO PRACY
 • PODATKI
 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE
 • RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI
 • ZASADY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 • ZASADY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU
 • ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
 • POMOC PUBLICZNA – INSTRUMENTY FINANSOWE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • KREDYTY KOMERCYJNE
 • KREDYTY KONSUMENCKIE
 • FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH ORGANÓW W PODMIOTACH RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ ORGANU NADZORU
 • ZASADY I KATALOG KAR
 • PRAWO KONKURENCJI
 • NOWE OBOWIĄZKI DLA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH
 • NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY
 • ENERGETYKA
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Źródło: KIG