BIM w polskiej branży budowlanej – ankieta nt. skali wdrożenia metodyki

W imieniu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster. Jej celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Ankieta jest kontynuacją ankiet tworzonych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Omówienie wyników pozostałych ankiet, a także inne dokumenty wypracowane w trakcie trwania projektu, znajdą Państwo w podsumowaniu projektu pod linkiem: „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” – zakończenie projektu

Ankieta jest adresowana do interesariuszy publicznych i prywatnych rynku budowlanego. Jest krótka i zajmuje ok. 15 minut.

Możliwość wypełnienia ankiety została przedłużona do 16 kwietnia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Jarosławem Sosnowskim, tel. (22) 522 51 01, e – mail: jaroslaw.sosnowski@mrpit.gov.pl.

Materiały

Ankieta dot. skali wdrożenia metodyki BIM –> kliknij w link.

Źródło: MRPiT