Bezzwrotne dotacje na uruchomienie własnej firmy – początek rekrutacji do projektu Grant na Start 24.02.2020 !!!

wpis w: Aktualności - pol | 0

Rekrutacja w projekcie „Grant na Start” rozpocznie się 24.02.2020 roku.

Grant na Start to:

  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł).
  • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 96 osób, kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy – 19 200,00 zł).
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).
  • Dotacje dostępne tylko dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Dokumenty oraz szczegółowe warunki udziału w projekcie dostępne są tutaj

Źródło: ŁARR