BEZPŁATNY KATALOG PRODUKTÓW EKSPORTOWYCH

wpis w: Aktualności - pol | 0

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w naborze do bezpłatnego wpisu do Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Łódzkiego!

Katalog stanowić będzie prezentację produktów eksportowych oraz firm je wytwarzających.

Głównym celem publikacji jest wsparcie regionalnych firm w dziedzinie eksportu poprzez promocję ich wyrobów i usług.

Katalog będzie dystrybuowany podczas targów, misji, spotkań B2B oraz innych wydarzeń o charakterze gospodarczym. Planuje się również przesłanie Katalogu do zagranicznych placówek dyplomatycznych w kraju oraz polskich placówek poza granicami Polski.

W naborze mogą uczestniczyć firmy MŚP oraz firmy duże, świadczące usługi lub prowadzące działalność produkcyjną na ternie Województwa Łódzkiego, z następujących sześciu branż kluczowych Województwa Łódzkiego, zidentyfikowanych w RSI LORIS 2030:

 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
 • Informatyka i telekomunikacja
 • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Zaawansowane materiały budowlane
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki
 • Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)

W celu wzięcia udziału w naborze należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w języku polskim oraz w języku angielskim (punkty 1 i 4 formularza);
 2. Podpisane oświadczenia;
 3. 5 zdjęć produktów (zdjęcia w systemie kolorów CMYK w rozdzielczości minimum 300 dpi.
  i wymiarach nie mniejszych niż 9 x 13cm, w formacie  JPG);
 4. Logo firmy – zapis w grafice wektorowej w systemie kolorów CMYK
 5. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – wg załączonego załącznika.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres bhz@lodzkie.pl w terminie do  30 czerwca
2018 r
. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny:

W katalogu zamieszczone zostaną oferty, które otrzymają najwięcej punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Punktacja:

 • wypełnienie formularza zgodnie ze wskazówkami i przesłanie zdjęć, logo w odpowiednich formatach max 2 pkt,
 • strona internetowa w języku angielskim max 2 pkt,
 • strona internetowa w języku obcym innym niż angielski – max po 1 pkt za każdy język obcy,
 • nagrody, certyfikaty jakości, wyróżnienia na poziomie międzynarodowym – max 3 pkt.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: bhz@lodzkie.pl lub telefoniczny: 42 291 98 77.

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie:

https://www.lodzkie.pl/biznes/nab%C3%B3r-do-bezp%C5%82atnego-wpisu-do-katalogu-produkt%C3%B3w-eksportowych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

 

Załączniki