Bezpłatne szkolenie pt. „Transakcje handlowe na rynku francuskim – aspekty prawne i biznesowe” (22 stycznia 2021 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza organizuje 22.01  bezpłatne szkolenie pt. „Transakcje handlowe na rynku francuskim – aspekty prawne i biznesowe”. Spotkanie poprowadzone przez doskonałych ekspertów i praktyków rynku odbędzie się w formie webinaru na platformie zoom.

W trakcie webinarium przedstawionych zostanie szereg zagadnień, które należy wziąć pod uwagę, organizując dział sprzedaży zagranicznej.

Uczestnicy spotkania będą mogli zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka transakcyjnego i prawnego w systemie sprzedaży i świadczenia usług na rynku francuskim. W szczególności webinarium obejmie krótką prezentację różnic między umowami o świadczenie usług i umowami sprzedaży (towary czy usługi?), oraz zwrócenie uwagi na ich kluczowe elementy z uwzględnieniem najważniejszych wymogów francuskiego prawa pracy w przypadku delegowania pracowników.

Spotkanie odbędzie się 22.01.2021 r. w godzinach 11.30-12.30 na platformie Zoom.

Program:

I. Aspekt prawny – prawo francuskie (30 min)

  1. Kwalifikacja prawna umowy w szczególności w przypadku sprzedaży produktu wraz z usługą montażu;
  2. Klauzula właściwości prawnej i jurysdykcji sadowej oraz arbitrażowa;
  3. Wymagania formalno-prawne świadczenia usług (ustawa 1975! – procedura zatwierdzenia podwykonawcy, gwarancje płatności);
  4. Delegowanie pracowników do krajów UE oraz aspekty ubezpieczeniowe, oraz warunki pracy i płacy dla pracowników delegowanych (KP, układy zbiorowe) we Francji;

II. Aspekt biznesowy (30 min)

  1. Wprowadzenie.
    Ryzyka transakcyjne w operacyjnej działalności przedsiębiorstwa.
    Podstawowe zasady redukcji ryzyka transakcyjnego w obrocie międzynarodowym.
  2. Zakończenie.

Wszyscy chętni otrzymają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w spotkaniu.
Wystarczy zalogować się tutaj

Źródło: Francusko-Polska Izba Gospodarcza