Baza Usług Rozwojowych: w czasie pandemii szkolenia z dofinansowaniem będą mogły się odbyć również zdalnie

wpis w: Aktualności - pol | 0

Branża szkoleniowo-doradcza stała się jedną z tych, które najszybciej i najmocniej odczuły negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od pierwszych chwil włączyła się w działania, które mają na celu złagodzenie wpływu COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dedykowanych podnoszeniu kwalifikacji kadr w firmach i budowaniu kompetencji przedsiębiorców.

Wobec licznych informacji dotyczących odwoływania zakontraktowanych szkoleń oraz wstrzymywania decyzji w zakresie realizacji projektów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z kierownictwem Agencji podjęło decyzję o wprowadzeniu rozwiązań zaradczych.

  • Na czas zagrożenia epidemiologicznego usługi rozwojowe dostępne w BUR (szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe itd) mogą zostać zrealizowane w trybie zdalnym, zamiast jak dotychczas w formie tradycyjnych spotkań stacjonarnych.
  • Usługi rozwojowe muszą być realizowane zgodnie z ustalonymi zasadami i standardami, które są dostępne w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług”.
  • Wytyczne dotyczą warunków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości usług świadczonych zdalnie. Na ich podstawie będzie prowadzony bieżący monitoring i późniejsze rozliczanie usług (dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków) przez operatorów Podmiotowych Systemów Finansowania.
  • MFiPR zwróciło się do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi z prośbą o zapewnienie możliwości finansowania usług rozwojowych odbywających się zdalnie.

Zachęcamy usługodawców do zmiany formy prowadzenia usług rozwojowych, a przedsiębiorców i ich pracowników do zapoznania się z ofertą i aktywnego uczestnictwa w wybranych usługach.

Więcej informacji: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Źródło: PARP