Badania na rynek – nowy konkurs PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs „Badania na rynek”. Do rozdania jest 750 mln zł.

Bądź kolejną firmą, która odniesie sukces.

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Zgłaszane projekty muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych

Nowością w konkursie ogólnym i konkursie dla przedsiębiorstw z miast średnich jest możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej na propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Wnioski można składać w ramach:
? konkursu ogólnego,
? konkursu na rzecz miast średnich,
? konkursu z komponentem programu DostępnośćPlus.

Więcej o konkursie: Badania na rynek

 

Źródło: PARP