Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – zaproszenie do udziału w badaniu Komisji Europejskiej

wpis w: Aktualności - pol | 0

Komisja Europejska za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network – której członkiem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – prowadzi konsultacje z europejskimi przedsiębiorcami dotyczące planowanych zmian prawa unijnego. Konsultacje mają na celu stworzenie przepisów, które uwzględniać będą uwagi i potrzeby przedsiębiorców.

Aktualnie ogłoszone zostały konsultacje na temat automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu. Społeczny wymiar przejścia na automatyzację i cyfryzację w transporcie wiąże się ze zmianami dotyczącymi pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pewnych środków, zasad i zaleceń mających towarzyszyć przejściu na automatyzację i cyfryzację w kontekście siły roboczej w sektorze transportu.

PARP zaprasza wszystkie MŚP prowadzące działalność w sektorze transportu do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: een@parp.gov.pl do dnia 10 czerwca br. Odpowiedzi zostaną wprowadzone anonimowo do bazy danych Komisji Europejskiej, a na podstawie zagregowanych danych z otrzymanych formularzy powstanie raport z badania, który Komisja Europejska opublikuje na swoich stronach. Bardzo liczymy na Państwa opinie!

Pliki do pobrania

Źródło: Enterprise Europe Network